OM SJÆLELÆSNING

Som sjælelæser tager jeg kontakt til klientens sjæl, som regel i forhold til en given udfordring/ ønske …..

Det er herefter klientens sjæl, der arbejder med! For klienten har selv svaret på den givne udfordring. Sjælen der læses giver mig, som sjælelæser, adgang til at se årsagen til problemet/udfordringen. Årsagen kan ligge i dette liv, men ligger oftest i tidligere liv, hvor klienten har haft udfordringen i et eller flere andre liv.

Den eller de følelser, der er forbundet til hændelsen i læsningen, er vigtige. Det kan være følelser som frygt, glæde, væmmelse, sorg, vrede, lyst, skyld og skam. Følelsen kan være lokal (altså kun hos klienten), men kan også være genetisk (tilbage i klientens slægt – “bundet i kødet”). I den form som jeg er sjælelæser få jeg billeder og kinæstetiske fornemmelser (følelser i kroppen), når jeg læser. Og ud fra disse oplysninger kan jeg bede om, at få lov til at fjerne og hele det/de viste forhold. Klienten vil herefter ofte allerede her mærke en lettelse.

En sjælelæsning giver mulighed for, at blive bekendt med og forstå, hvad det er, du “sidder fast i”, og derved give mulighed for at få renset op i gamle ikke længere brugbare “sager”, at kunnen foretage en ændring, ekspandere og komme i tættere kontakt med dit sande jeg!